Chụp hình chân dung em bé (Code: )

Price:40.000 VND
Rating:

Chan dung em be, chụp hình em bé, chân dung em bé, chup hinh em be, chup hinh nghe thuat, chụp hình nghệ thuật, chụp hình chân dung em bé, chup hinh chan dung em be

 

 

Bảng giá

1/Gói 1 : 500.000 VND

 • 10 tấm hình (13x18)
 • 01 Laminate (20x30)
 • 01 Ly thường và 01 tấm hình nam châm

 

 

2/Gói 2 : 1.000.000 VND

 • 20 tấm hình (13x18)
 • 01 Laminate (13x18)
 • 01 Đóng trục (40x60)
 • 01 Ly thường
 • 01 Móc khóa
 • 01 tấm in hình lên nam châm

 

 

3/Gói 3 : 2.000.000 VND

 • 01 Laminate (50x75)
 • 01 Ablum Lamina 30 trang (15x21)
 • 01 Đóng trục (30x45)
 • 01 Ly màu hoặc quai thú
 • 01 Móc khóa và 01 tấm hình nam châm
 • 01 Lamina để bàn (13x18)
 • 01 DVD file gốc và file chỉnh sửa đã chọn

 

 

 

 

 4/Gói 4 : 3.000.000 VND

 • 01 Laminate (60x90)
 • 01 DVD slide
 • 01 Album Lamina 30 trang (20x30)
 • 01 Đóng trục (40x60)
 • 01 Ly màu hoặc quai thú
 • 01 Móc khóa và 01 tấm hình nam châm
 • 01 Lamina để bàn (13x18)
 • 01 DVD file gốc và file chỉnh sửa đã chọn

 

 

 

 

 

5/Gói 5 : 4.000.000 VND

 • 01 Laminate (60x90)
 • 01 DVD
 • 01 Album Lamina 30 trang (30x45)
 • 01 Đóng trục (60x90)
 • 03 Ly thường hoặc màu
 • 03 tấm hình nam châm
 • 03 móc khóa
 • 03 Lamina để bàn (13x18)

          

 

 

Ghi c     Lưu ý : Trong trường hợp quí khách muốn rửa thêm hình hoặc copy file khác (không nằm trong số lượng gói đã qui định)

 •    Trả thêm 30.000 VND /01tấm (13x18) (Đối với những file đã xử lý)
 •    Trả thêm 10.000 VND /01 kiểu (Đối với file chưa qua xử lý)

        

 •    Từ gói 1 →gói 2, chép hình sang đĩa DVD là 40.000VND
 •    Từ gói 4→gói 6, chép hình sang đĩa DVD : miễn phí
 •    Nếu quí khách không làm theo gói, chụp lẽ từng tấm là 40.000 VND /01 tấm (áp dụng cho 05 tấm trở lên)
 • Quantity: 
Comments
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH